•    ข่าวประชาสัมพันธ์   
  •    ข่าวประกาศ   
ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 12-01-2558
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ พื้นที่โครงการขยายผลโค...

การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 29-07-2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดโครงการ การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มห...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง (ลูกข่า
วันที่ 03-06-2557
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายใ...

หมู่บ้านแก๊สชีวมวล ณ หนองปลามัน (ลูกข่าย)
วันที่ 29-05-2557
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ดร.ยิ่งร...

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วันที่ 02-05-2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้...

3 | | | ดูทั้งหมด | | | 4
 
โครงการฝึกอบรมประจำปี 2558

3 | | | ลงทะเบียนเข้าอบรม | | | 4       3 | | | ตรวจสอบรายชื่อ | | | 4