ศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลจากหัตถกรรมไม้มะม่วงแกะสลัก กรณีศึกษา ต.ห้วยทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 5-7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Biomass gasification for household utilization
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     

Rice Husk Cyclonic Comustor for Longan Batch Dryer
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     นครราชสีมา วันที่ 1-3 เมษายน 2552

การประเมินสมรรถนะระบบสูบน้ำโดยใช้น้ำมันดีเซลร่วมกับโปรดิวเซอร์แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7 วันที่ 13-14 มีนาคม 2551 โรงแรมยูเรเซีย เชียงใหม่

การประเมินต้นทุนการอบแห้งลำไยด้วยเครื่องอบแห้งแบบกระบะโดยใช้พลังงานชีวมวลแบบรวมศูนย์
ผู้จัดทำ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
วันที่ 24-03-2554
     การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 31 มกราคม 2551 - 1 กุมภาพันธ์ 2551

หน้าทั้งหมด| | |41 [2] [3