การประชุมแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน ไทย-จีน ในหัวข้อการฝึกอบรม The 6th Sino-Thai Workshop on
วันที่ 07-02-2558
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี และอาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ ...

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
วันที่ 12-01-2558
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ พื้นที่โครงการขยายผลโค...

การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 29-07-2557
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดโครงการ การแข่งขันฟุตซอล พลังงานทดแทนสัมพันธ์ มห...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านซาง (ลูกข่า
วันที่ 03-06-2557
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายใ...

หมู่บ้านแก๊สชีวมวล ณ หนองปลามัน (ลูกข่าย)
วันที่ 29-05-2557
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ดร.ยิ่งร...

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
วันที่ 02-05-2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัดศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้...

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
วันที่ 09-09-2556
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยพลังงาน ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรผู้ส่งเสริมภาย...

นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการ อบรมสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเชื่อม
วันที่ 19-08-2556
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา นักวิจัยศูนย์วิจัยพลังงานได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการด...

พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิท
วันที่ 20-05-2556
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพลังงานได้ต้อนรับคณะชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจ...

วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 23-04-2556
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณาจารย์ผู้ทร...

หน้าทั้งหมด| | |41 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12