โรงเรียนสาธิต มช. เยี่ยมชมฐานเรียนรู้พลังงาน
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. อาจารย์นิกราน หอมดวง นายธเนศ ไชยชนะ และเจ้าห...

พลังงานแพร่นำชุมชนแม่หล่ายศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกเพื่อสร้างรายได้
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00–12.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี อาจารย์นิกราน หอมดวง นายธเนศ ไชยชนะ ...

พลังงานแพร่นำชุมชนนาพูน ดูงานเทคโนโลยีพลังงานสู้วิกฤตโลก
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวัน 15 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวย การศูนย์วิจัยพลังงาน อ.นิกราน...

เยี่ยมชมอีแต๋นพลังงานถ่านกู้วิกฤตโลก
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ต้อนรับแ...

พลังงานสุโขทัยนำชุมชนดูงานพลังงานทางเลือก
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 13.00 – 15.30 น. อ.นิกราน หอมดวง นายกิตติกร สาสุจิตต์ นาย...

สวทช.นำชุมชนสามขาดูงานพลังงานสู้วิกฤตโลก
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 เวลา 8.00 – 10.00 น. อ.นิกราน หอมดวง ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่อง พลังงานชีวมว...

มหาวิทยาลัยประเทศลาวดูงานเทคโนโลยีพลังงาน
วันที่ 02-06-2552
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ให้การต้อนรับคณ...

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานพลังงานทดแทน
วันที่ 22-05-2552
วันที่ 11 พ.ค. 52 นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และผู้นำชุมชน จำนวน 100...

วันที่ 6-9 พ.ค. 2 ศูนย์วิจัยพลังงานร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
วันที่ 22-05-2552
เมื่อวันที่ 6-9 พ.ค. 52 ศูนย์วิจัยพลังงานได้นำเสนอผลงานวิจัยโครงการคลื่นไมโครเวฟ(ไวนิล)ไปร่วมจัดนิทรรศการง...

งานดำหัวปี๋ใหม่ประธานศูนย์วิจับพลังงานและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 01-05-2552
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2552 เวลา 10.00 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ได้นำบุคลากรศูนย์วิจัยพลังง...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 [11] [12