บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) นำกลุ่มชุมชนบ้านป่าบง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ศึกษาดูงาน
วันที่ 26-03-2552
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 88 ตำบล วิถีพอเพียง ดำเนินการโดยเครือข่ายตำบลจันจว้าใต้และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ...

บริษัท ปตท.จำกัด ได้นำชุมชนสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ดูงาน
วันที่ 26-03-2552
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 88 ตำบล วิถีพอเพียง ของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ดำเนินการในพื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอ...

กลุ่มชุมชนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน
วันที่ 26-03-2552
กลุ่มชุมชน อบต.บ้านบอม อบต.บ้านกิ่ว อบต.วังเงิน และอบต.บ้านเป้า จังหวัดลำปาง เป็นกลุ่มชุมชนที่ได้รับการค...

โรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษาฐานเรียนรู้
วันที่ 26-03-2552
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน และพนักงาน ทุกคน ได้ต้อนรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2...

วช.ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมชมฐานเรียนรู้
วันที่ 26-03-2552
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรม...

นักศึกษาพายัพเทคโนโลยี มาทัศนศึกษาดูงานไบโอดีเซล
วันที่ 26-03-2552
พนักงานศูนย์วิจัยพลังงานได้ต้อนรับ ครู และคณะนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนพายัพเทคโนโลยี จำนวน 41 ...

หมู่บ้านลานสัก จ.อุทัย ศึกษาดูงานไบโอดีเซล และถังหมักแก๊สชีวภาพ
วันที่ 28-11-2551
หมู่บ้านลานสัก จากจังหวัดอุทัย ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน โดยขอศึกษาดูงานด้านไบโอดีเซล ถังหมักแก๊สชีวภาพ แ...

กระทรวงวิทย์ฯ เยี่ยมชมโครงการวิจัย
วันที่ 28-11-2551
กระทรวงวิทยาศาสตร์มาตรวจโครงการเครื่องเด็ดถั่วเหลืองฝักสด ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ...

ศูนย์วิจัยพลังงานจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ อบต.นาสัก จ.ลำปาง
วันที่ 28-11-2551
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30 - 16.00 น.ศูนย์วิจัยพลังงานจัดประชุมชี้แจงโครงการแผนพลังานชุมชนและส่งเส...

ชมฐานเรียนรู้
วันที่ 24-09-2551
ภาพการชมฐานเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงาน...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11 [12