สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เข้าศึกษาดูงานวิจัย
วันที่ 24-09-2551
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน...

อบต.นาสะอาด จ.อุดรธานี ดูงาน
วันที่ 23-09-2551
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551 อบต.นาสะอาด จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าศึกษาดูงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภ...

อบต.บ้านโคก จ.อุดรธานี มาดูงาน
วันที่ 23-09-2551
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน จำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12