วิทยากรบรรยาย ชี้แจงการดำเนินงานและวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงานโรงงานแปรรูป
วันที่ 22-03-2556
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแ...

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556
วันที่ 21-03-2556
เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาล...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน ได้รับเกียรติไปเป็นประธาน SECTION
วันที่ 21-03-2556
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาล...

การเสวนาวิชาการ ในกิจกรรมวิชาการ โครงการ ABC สัญจรแม่ฮ่องสอน
วันที่ 11-03-2556
การเสวนาวิชาการ ในกิจกรรมวิชาการ โครงการ ABC สัญจรแม่ฮ่องสอน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนกา...

การประชุมเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การเกษตรไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและวิกฤติพลังงาน
วันที่ 22-03-2556
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหวิทยาลั...

การสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจในประเด็นพลังงานทดแทน ในหัวข้อเรื่อง “ECHO Asia Alternative and Appropriat
วันที่ 19-02-2556
การสัมมนาให้กับผู้ที่สนใจในประเด็นพลังงานทดแทน ในหัวข้อเรื่อง “ECHO Asia Alternative and Appropriate Tech...

นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคมแห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ 19-02-2556
นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด CBG เพื่อการคมนาคมแห่งแรกของประเทศไทย ช่วงเช้าวันที่ 15 กุมภาพั...

ทีมลูกแม่เดียว สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการ M150 IDEOLOG
วันที่ 20-01-2555
โครงการ M150 IDEOLOGY 2011 โซลาร์เซลล์เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าได้จัดต่อเนื่องในเป็นปีที่ 4 โดยทางโครงการได้...

กลุ่มสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกาพิเศษดูงานฐานเรียนรู้พลังงาน
วันที่ 10-10-2554
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 8.00 - 16.30 น. สำนักงานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไ...

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย การประกวด โครงการ “ M-150 IDEOLOGY 2011 โซล่าร์เซลล์
วันที่ 10-09-2554
นักศึกษาสาขาพลังงานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านเข้ารอบการประกวด “M-150 IDEOLOGY 2011...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12