ศูนย์วิจัยพลังงาน ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาปิ้งย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ
วันที่ 01-09-2554
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. ศูนย์วิจัยพลังงาน จัดเผยแพร่ผลงานการวิจัยการพัฒนาเตาปิ้ง...

คณะฝึกอบรมโครงการ International Training ศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 25-06-2554
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 14.30 น. คณะฝึกอบรมจาก โครงการ International Training Course ...

ผอ.สำนักวิชาการพลังงานภาค 10 และพลังงาน 6 จังหวัด เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 25-06-2554
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 15.00 น. นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชากา...

ผู้อำนวยการภารกิจโครงการฯ จาก วช. ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย RDF-5
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. นางสุนันทา สมพงษ์ และคณะจำนวน 15 ตรวจเยี่ยมโครงการ "ศักยภา...

บ.ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงานศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. นางฉวีวรรณ วิชชุภานันท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเทคโน...

แม่โจ้-ชุมพร ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้พลังงาน
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำนักศึกษาในโครงการจัดการ...

บุคลากรของศูนย์วิจัยพลังงานศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2554 บุคลากรของศูนย์วิจัยพลังงานได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรกั...

ช่อง 7 เข้าถ่ายทำเครื่องอัดถ่านจากวัสดุทางการเกษตร
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ขอเข้าถ่ายทำเครื่องอัดถ่านจากวัสดุเหลือใช...

ผู้แทนจากประเทศกล่ม GMS เข้าศึกษาดูงานERC
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-15.30 น. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงก...

ERC-จัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน จ.พิษณุโลก
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ศูนย์วิจัยพลังงานได้จัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ให้กับสำนักวิชาการพลัง...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12