ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สวทช.ภาคเหนือ
วันที่ 18-06-2554
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยพลังงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชากา...

คณะดูงานจากโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล นำโดยสำนักงานพลัง
วันที่ 09-03-2554
ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 มีคณะเดินทางจากโครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดั...

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 09-03-2554
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังก...

อบต.ซับเปิบ จ.เพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 01-03-2554
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 คณะดูงานจาก อบต.ซับเปิบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฐานกาา...

พลังงานจังหวัดน่านและผู้ร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
วันที่ 25-02-2554
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ และคณะผ...

คณาจารย์จาก Technical University of Berlin ประเทศเยอรมัน
วันที่ 25-02-2554
คณาจารย์จาก The Depertment of Energy Process Engineering and Conversion Technology for Renewable Energy, I...

คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน
วันที่ 25-02-2554
คณะดูงานจากโครงการรวมพลคนรักษ์พลังงาน เทศบาลตำบลวังผาง จ.ลำพูน เข้าเยี่ยมชมฐานเรียนรู้พลังงานด้านต่างๆเพ...

คณะศึกษาดูงานจากอาสาสมัครพลังงานชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 25-02-2554
ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2554 มีคณะศึกษาดูงานซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถภาพด้านการบริหารและจัดกา...

คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 25-02-2554
ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 มีคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ...

ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 สี เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน ม.แม่โจ้ เพื่อทำสารคดีโรงไฟฟ้าชีวมวล
วันที่ 21-02-2554
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 4 ก.พ. 2554 ทีมข่าวเกษตรช่อง 7 สี ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12