ERC_MJU ต้อนรับพลังงานจังหวัดแพร่ดูงานฐานเรียนรู้พลังงาน
วันที่ 21-02-2554
เมื่อวันพุทธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ นำกลุ่มทีมอาสาสมัครพลังงานชุมชนในโครงการการจั...

ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯพร้อมสื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้านแก๊สชีวมวลจากผลงานวิจัย โครงการหมู
วันที่ 22-01-2554
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร...

นบก.มจ. รุ่น 2 ดูฐานเรียนรู้พลังงาน
วันที่ 13-12-2553
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 - 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูน...

รายการ "รู้ค่าพลังงาน" ทางช่อง 3 ถ่ายทำการผลิตและใช้เตาแก๊สชีวมวล
วันที่ 13-12-2553
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2553 บริษัท ว๊อชด๊อก จำกัด ผู้ผลิตรายการ ‘‘รู้ค่าพลังงาน’’ ออกอากาศทางไทยที...

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 07-12-2553
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 น. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าเยี่ยมชมศูน...

ERC-MJU ร่วมกับ กระทรวงวิทย์ฯ จัดอบรมการผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
วันที่ 24-11-2553
เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2553 ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย...

ERC-MJU ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดสัมมนาพืชพลังงานที่เหมาะสมสำหรับภาคเหนือของประเทศไทย
วันที่ 27-08-2553
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8:30 – 16:00 น. ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ...

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 18-08-2553
เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2553 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน กล่าวต้อนรับคณะกรร...

ผอ.ศูนย์วิจัยพลังงานบรรยายเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง ณ สำนักงานพลังงานภาค 9 จ.พิษณุโลก
วันที่ 18-08-2553
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทย...

ERC-MJU ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การอบแห้งด้วยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์"
วันที่ 02-08-2553
เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-15.30 น. ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการสำ...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12