ปตท.นำเยาวชน โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 30-07-2553
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.30-12.30 น. โครงการ “รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง” โดยบริ...

อบต.ดอนแก้ว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
วันที่ 29-07-2553
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบั...

ERC-MJU ร่วมฐานเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน ในงาน "Fill day"
วันที่ 29-07-2553
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานทุกคนและนักศึกษาสาขาพลังง...

9 ชาติสมาชิกจากโครงการ South-South Cooperation Project and ASEAN-Japan Partnership Projec ศึกษาดูงาน
วันที่ 19-07-2553
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิ...

ERC-MJU ประชุมชี้แจงโครงการ "หมู่บ้านเทคโนโลยี แก๊สชีวมวล"
วันที่ 10-07-2553
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ประชุมแล...

เด็กวิทย์ฯ โครงการ วมว.-มช. เข้าศึกษาดูงานเชิงบูรณาการ
วันที่ 01-07-2553
เมื่อวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานทุกคนให้การต้อนรับนักเรีย...

โรงเรียนแม่ข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
วันที่ 01-07-2553
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานทุกคนให้การต้อนรับนัก...

ERC-MJU ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “การปลูกจิตสำนึกการใช้พลังงาน ในสถานศึกษาและศาสนสถาน ประจำปี 2553”
วันที่ 23-06-2553
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่และที...

ERC-MJU ร่วมจัดกิจกรรม"Field Day 2010"
วันที่ 19-06-2553
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม “Field D...

สื่อโทรทัศน์ จัดทำสกุ๊ปข่าว "เตาเผาถ่าน และ มะเยาหิน"
วันที่ 19-06-2553
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] [11] [12