สาขาวิชาพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ' 53
วันที่ 16-06-2553
สาขาวิชาพลังงานทดแทน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ...

ศูนย์วิจัยพลังงาน ย้่ายโรงไฟฟ้าชีวมวล100KW จากทับสะแก
วันที่ 24-05-2553
เมื่อวันที่ 17-22 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ...

คณาจารย์จาก ม.แห่งชาติลาวและเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่ 14-05-2553
เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30-15.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ให้การตอนรับ ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรต...

คณะผู้บริหารระดับกลาง ม.แม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ
วันที่ 08-05-2553
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.30-17.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานทุกคน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าท...

แม่โจ้...ติดตั้งฟาร์มกังหันลม อ.ปาย แม่ฮ่องสอน
วันที่ 08-04-2553
เมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2553 ณ. ฟาร์มกังหันลมบ้านหัวแม่เมือง ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นักวิจัยและทีม...

ทีวี ช่อง 5 ถ่ายทำเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล
วันที่ 01-04-2553
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 11.00-14.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ...

ERC-MJU ร่วมจัดนิทรรศการ "ชุมชนร่วมสร้างพลังงานทดแทนร่วมแรงต้านโลกร้อน"
วันที่ 31-03-2553
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ บริษัทโตโยต้ามอ...

กฟภ.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ "โรงไฟฟ้าชีวมวล"
วันที่ 31-03-2553
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ...

สวนป่าแม่หอพระ จ.เชียงใหม่ นำเกษตรกรมาศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลและพลังงานทางเลือก
วันที่ 24-03-2553
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่และวิทยา...

ERC-MJU จัดอบรม "โครงการอบรมนำเกษตรกรดูงานปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล"
วันที่ 24-03-2553
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัต...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] [11] [12