อบรมเชิงปฏิบัติการ "เตาเผาถ่าน 200 ลิตร" อบต.สะเมิงเหนือ
วันที่ 24-03-2553
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชี...

เชียงใหม่นิวส์ขอสัมภาษณ์ "รถไถเชื้อเพลิงถ่าน"
วันที่ 22-03-2553
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ภาควิชาพืชไร่ และ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ณั...

กลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากสมาคมพลังงานอย่างยั่งยืน จังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน
วันที่ 22-03-2553
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่และวิทยาก...

ช่อง 9 ถ่ายทำเทคโนโลยีเตาอบชีวมวล เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
วันที่ 12-03-2553
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 10.45 น. ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนว...

ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเตาแก๊สชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”
วันที่ 12-03-2553
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษต...

การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างช่างไทยสู่มืออาชีพ 8-21 มีนาคม 53
วันที่ 12-03-2553
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประสงค์ นิลบ...

พลังงานจังหวัดพะเยา นำอส.พน. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
วันที่ 12-03-2553
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงานทุกคน ได้ต้อนรับพลังงานจังหวัดพะเยาและอาสาสมัครพลังง...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและวิธีการใช้งานถังหมักแก๊สชีวภาพ
วันที่ 08-02-2553
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ศูนย์วิจัยพลังงานได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและวิธีการใช้งานถังห...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน 401 คน ชมฐานเรียนรู้
วันที่ 08-02-2553
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 08.300 - 15.30 น. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 401 คน และครูผู้ควบคุม จ...

TV ช่อง 3 ถ่ายทำเตาเผาถ่าน 200 ลิตร
วันที่ 08-02-2553
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ทางทีวี ช่อง 3 เข้าสัมภาษณ์และบันทึกเทป ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำ...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] [11] [12