อบรมจัดทำแผนพลังงานชุมชนและศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงาน ให้แก่ อส.พน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 08-02-2553
เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2553 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี อ.ประกิต โกะสูงเนิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพลังงาน ได้รับ...

ทีวีไทย ถ่ายทำโครงการวิจัย ณ ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
วันที่ 01-12-2552
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 14.00 น. ทางทีวีไทยถ่ายทำงานวิจัย ณ ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ...

งานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน ภาคเหนือ ประจำปี 2552
วันที่ 16-10-2552
มหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนภาคเหนือ “..ร่วมค้นหาและเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาต้นเองด้านพลังงาน แปล...

สถานีโทรทัศน์ ถ่ายสารคดีเกษตร “รถอีแต๋นพลังงานชีวมวล”
วันที่ 08-09-2552
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (ส่วนกลาง) จากกรุงเทพฯ วันที่ 26 สิง...

อบรมเตาแก๊สชีวมวลแกลบให้กับชุมชนบ้านน้ำพุ
วันที่ 08-09-2552
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 8.00 – 16.30 น. อ.นิกราน หอมดวง ได้บรรยายกระบวนการผลิตและการใช้งานเตาแก๊...

อบรมเตาชีวมวลแบบฟืนให้กับชุมชนหนองแฝก
วันที่ 08-09-2552
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 8.00 – 16.30 น. อ.นิกราน หอมดวง ได้บรรยายกระบวนการผลิตและการใช้งานเตาชีวม...

รับฟังการบรรยายเทคโนโลยีจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 – 14.00 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจ้ยพลังงาน ...

วังป้องดูเทคโนโลยีพลังงานกู้วิกฤตชุมชน ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจ้ยพลังงาน...

พลังงานจังหวัดแพร่นำชุมชนเด่นชัยศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. อาจารย์นิกราน หอมดวง นายธเนศ ไชยชนะ และเจ้าหน้าที่...

พลังงานจังหวัดพะเยานำชุมชนศึกษาดูงานพลังงานทางเลือกสร้างรายได้
วันที่ 15-07-2552
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. อาจารย์นิกราน หอมดวง นายธเนศ ไชยชนะ และเจ้าหน้...

หน้าทั้งหมด| | |4[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] [11] [12