วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2556 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎีเข้าร่วมงาน โดยมี อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทนรดน้ำดำหัวขอพร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

หัวข้อ : วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ : 23-04-2556
ผู้ฝาก : จันทิรา ปันชัย