พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิท
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยพลังงานได้ต้อนรับคณะชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 96 คน เข้าศึกษาดูงานการการวิจัยด้านพลังงานของศูนย์ฯ โดยมี นายชิโนรส ศรีศิริ นางสาวกมลดารา เหรียญสุวรรณ และทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยพลังงานเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในฐานการเรียนรู้ อาทิการผลิตไบโอดีเซล,ไบโอแก๊ส เทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีชีวมวล และนวัตกรรมงานวิจัย ซึ่งพลังงาน จังหวัดเชิงเทราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดำเนินการตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลปี 2556 ต่อไป

หัวข้อ : พลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิท
วันที่ : 20-05-2556
ผู้ฝาก : จันทิรา ปันชัย