มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยพลังงาน ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรผู้ส่งเสริมภายใต้โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ บ้านวังป้อง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ส่งเสริม และอบรม จนได้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่องการใช้งานเตาแก๊สชีวมวล ลดการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ในงานการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์กิตติกร สาสุจิตต์ ตัวแทนจากหน่วยงานศุนย์วิจัยพลังงาน และนายนิมิตร ขยัน ผู้ใหญ่บ้านวังป้อง เข้ารับมอบโล่ห์พร้อมใบประกาศนียบัตร จาก นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ้างอิง http://sciencevillage.most.go.th/node/26758

หัวข้อ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "การพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
วันที่ : 09-09-2556
ผู้ฝาก : กิตติกร