[02-05-2557] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
[25-07-2556] รับสมัครคนงานเกษตร
[12-07-2556] รับสมัครช่างเชื่อม
[27-11-2555] ประกาศสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
[31-10-2555] ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งธุรการ
[08-10-2555] ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
[20-06-2554] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตน.นักวิจัย
[07-05-2554] ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพ
[04-05-2554] ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
[04-05-2554] ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิจัย
[20-04-2554] ใบสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ศูนย์วิจัยพลังงาน
[20-04-2554] ใบสมัครเป็นพนักงานโครงการ ศูนย์วิจัยพลังงาน
[08-09-2552] ถ่ายทำสารคดี "รถอีแต๋นพลังงาน"
[22-05-2552] รับรางวัลดีเด่นประเภทสถาบันการศึกษาผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงทดแทน(คัดเลือกด้วยการสรรหา)
[22-05-2552] ประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards 2009

หน้าทั้งหมด| | |4